Böcker & bokkapitel

Sandberg, R. 2003. Corporate Consulting for Customer Solutions : Bridging Diverging Business Logics. Stockholm: EFI

Robert Sandberg doktorsavhandling från Handelshögskolan. Avhandlingen består av sex artiklar och en sammanfattade huvudtext på cirka 80 sidor.

Sandberg, R. 2003. VCC och den skräddarsydda lösningen. I Engwall, M, (red.). Produktutveckling bortom kunskapens gränser. Mot en osäkerhetens grammatik. Lund: Studentlitteratur.

Mats Engwall, professor på KTH, var redaktör för boken och Robert Sandberg bidrog med ett bokkapitel som beskriver den kunddrivna utvecklingen av nätbaserade CallGuide VCC (tidigare kallad Telia VCC). Telias dåvarande konsultbolag Telia Promotor var drivande i utvecklingsarbetet. Boken används som kurslitteratur på Företagarprogrammet vid Umeå universitet.

Roth, J., Sandberg, R. & Svensson, C. 2003. The Dual Role of the Insider Action Researcher. I N. Adler, A. Styhre & A. B. Shani (red.), Collaborative Research in Organizations: Foundations for Learning, Change, and Theoretic Development. New York: Sage.

Boken som helhet summerar FENIX-programmet med fokus på forskningsmetoderna som användes. Dessa karakteriserades av ett nära samarbete med näringslivet.  Tillsammans med två andra företagsdoktorander i programmet skrev Robert Sandberg ett bokkapitel om utmaningarna med de dubbla rollerna som anställd och företagsdoktorand.

Management-artiklar

Sandberg, R. & Werr, A. 2003. The Three Challenges of Corporate Consulting. MIT Sloan Management Review, 44 (3): 59-66.

Artikeln är huvudsakligen skriven för företagsledare och innehåller en summering av Robert Sandbergs forskning om konsultenheter i produktbaserade företag. Tre huvudsakliga ledarutmaningar beskrivs, dels behovet av ett tydligt syfte (mission), dels utmaningen med dubbla identiteten som konsult- och produktföretag och dels hur konsultverksamheten bör organiseras i relation till moderorganisationen

Sandberg, R. Kundlösningar – bygger inre konflikt. Chef Management, 1: 9

En kort sammanfattning av Robert Sandbergs avhandling. Egentligen en ensides-version av ovanstående artikel från MIT Sloan Managemet Review.

Sandberg, R. Kundlösningar – att överbrygga produkt- och konsultlogik. Management of Technology (IMIT), 2: 10-11

Forskningsinstitutet IMIT var delfinansiär av forskningsprogrammet FENIX i vilket forskningsprojektet Corporate Consulting for Customer Solutions ingick. I denna artikel ges en sammanfattning av forskningsprojeketet utifrån ett ledningsperspektiv.

Akademiska artiklar & Working Papers

Sandberg, R. 2003. Managing the Dual Identities of Corporate Consulting: A Study of a CEO’s Rhetoric. Leadership & Organization Development Journal, 24.

Sandberg, R. & Werr, A. 2003. Corporate Consulting in Product Innovation: Overcoming the Barriers for Utilization. European Journal of Innovation Management, 6 (2): 101-110.

Sandberg, R. & Werr, A. 2002. Handling Multiple Identities in Boundary Spanning: A Study of Identity Construction in a Corporate Consulting Unit. Stockholm: Stockholm School of Economics, FENIX WP 2002:22.

 

Comments are closed.