Referensuppdrag – Robert Sandberg

Verksamhetskonsult hos Svenska kyrkans centrala IT-helpdesk

Implementerade systematiserad uppföljning av statistik och KPI:er baserat på ärendesystemet Efecte samt kontaktcenterlösningen CallGuide och rekommenderade anpassningar i arbetssätt etc.

Projektledare, kontaktcenterlösning för affärsbank

Stöd i införsäljningsarbetet sedan feb 2016. Sedan juli 2016 ansvarig för pågående leveransuppdrag.

Interim-teamledare för ett utvecklingsteam

Ledare för ett utvecklingsteam under tre månaders övergångsfas mellan två ordinarie ledare. I rollen låg även kontraktsägarskap och förhandlingar med en nyckelkund. (okt 2015- jan 2016)

Projekt-/förvaltningsledare, internationell kontaktcenterlösning

Projekt-/förvaltningsledning som Delivery Manager (apr 2014 – sept 2015)

Huvudprojektledare, kontaktcenterlösning i Tyskland och Holland

Huvudprojektledning för en ny kontaktcenterlösning till en svensk koncerns tyska och holländska kundserviceenheter. Lösningen omfattar bl a kundingångar för telefoni, e-post och fax/dokument samt även styrning av ärenden från SAP. Lösningen baseras på den världsledande kontaktcenter-plattformen Genesys. (aug 2012 – mars 2014)

Huvudprojektledare, telefonilösning med telefonist- och kontaktcenterfunktioner

Huvudprojektledare för införandet av en ny telefonilösning för den svenska delen av en global elektronik- och tjänsteleverantör. Den nya lösningen baseras på IP-telefoniväxel från Cisco och inkluderar även applikationer för kontaktcenter och telefonist. (feb 2012 – maj 2012)

Projektledare, nätverksinfrastruktur och digital media distribution för statligt bolag

Projektledare för flera parallella projekt på ett statligt affärsdrivande bolag bl a etablering av ett virtuellt nät för digital media distribution inom. (sep 2011 – dec 2012)

Huvudprojektledare, Trådlösa nätverk för skolor 

Huvudprojektledare för ett stort införande av trådlösa nätverk (WLAN) för över 130 skolor och en total yttäckning på över 700 000 kvm. (feb 2011 – sep 2011)

Projektledare, Nordiskt talsvarsplattform med röststyrning, Nordisk affärsbank 

Projektledare under planeringsfasen inför ett nordiskt införande av en ny talsvarsplattform med röststyrning. (aug 2010 – nov 2010)

Ledare, Affärsstöd/specialistsälj inom Kontaktcenter, TeliaSonera Sverige AB

Vikarierande ledare för ett team med tio affärsstöd/specialistsäljare inom området kontaktcenter. (nov 2008 – aug 2010)

Programledare för konsulttjänster, TeliaSonera AB

Nordisk programledare för marknadsföringen av alla konsulttjänster inom TeliaSonera-koncernen. (jun 2007 – okt 2008)

Programledare, Nordiskt program för röststyrning, TeliaSonera AB

Nordisk programledare för införande av röststyrning inom TeliaSonera. Uppdraget inleddes med nyttovärdering och projektplanering och inkluderade sedan hela projektgenomförandet ända fram till överlämningen till förvaltning.  (apr 2005 – jun 2007)

Huvudprojektledare, Samtalsstyrning med ”fritt tal”, TeliaSonera Sverige AB

Projektets uppdrag var att bygga Nordens första röststyrda kundingång med så kallad ”fritt tal”-teknologi. Slutprodukten blev vald till Best Speech Application in Europe 2007.  (okt 2005 – jun 2007)

Projektledare, Kundingång/Kontaktcenter, Läkemedelsbolag

Projektets uppdrag var att bygga en ny version av kundingången. (jan 2005 – apr 2005)

Projektledare, röststyrd tidtabell och betaltjänst, Transportföretag

Utveckling av en röststyrd tidtabell och betaltjänst. (jan 2004 – nov 2004)

Strategiuppdrag/förstudie, Kontaktcenter, Nordisk affärsbank

Syfte med uppdraget var att undersöka besparingsmöjligheterna med en ökad samordning och centralisering av kundhanteringen inom banken. (sep 2003 – nov 2003)

Projekt-/förvaltningsledare, Kontaktcenter, Läkemedelsbolag

Kundens kontaktcenter-lösning utgjordes av ett system som integrerade flera kontaktkanaler (telefon, e-post och webb etc.) med cirka tio olika stödsystem. Ett stort antal utvecklings- och förvaltningsprojekt som pågick parallellt och sysselsatte cirka tio konsulter. (jan 2003 – dec 2003)

 

Comments are closed.