Expertkompetens inom Solutions Business

Att tillhandahålla kundlösningar, snarare än produkter, är en uttalad strategi för många företag numera. Robert Sandberg studerade i sin doktorsavhandling konsulttjänsternas roll för en sådan strategi. Genom att studera ett antal konsultenheter (corporate consultancies), både i Sverige och internationellt, klassificerade han ett antal kategorier av dessa. Beroende på konsultenheternas uppdrag och koppling till moderföretaget hade de olika förutsättningar och ledarutmaningar. En gemensam nämnare för att kunna tillhandahålla kundlösningar (customer solutions) var emellertid behovet av att överbrygga de olika affärslogiker som gäller för produkt- och konsultföretag.

Forskningsprojektet bedrevs inom FENIX-programmet. Doktorsavhandlingen, som fick namnet Corporate Consulting for Customer Solutions, lades fram på Handelshögskolan i Stockholm.

Sedan avhandlingen blev klar har Robert Sandberg arbetat praktiskt med dessa frågeställningar.  Sandberg & Co erbjuder dessa tjänster i form av bl a föredrag, strategisk rådgivning och inte minst som projektledare i förändringsprojekt för leverans av integrerade kundlösningar.

Mer om Solutions Business återfinns under Bakgrund. Det som har publicerats från Robert Sandbergs forskning återfinns under Publicerat.