Nyheter

2018-08-20:

Sandberg & Co tillhandahåller en projektledare för en leverans av en kundservice/kontaktcenter-lösning, baserat på plattformen ACE/CallGuide, för ett danskt försäkringsbolag.

2018-04-01:

Sandberg & Co engageras för verksamhetsutvecklingsuppdrag för Svenska kyrkans centrala IT-helpdesk.

2016-07-01:

Sandberg & Co får ansvaret  att projektleda utveckling och införande av en komplett kontaktcenterlösning för en av Nordens största affärsbanker. Lösningen levereras som en tjänst och baseras på Genesys-plattformen med integrationer till flera olika system hos kunden samt en knowledge management-lösning från eGain.

2015-10-01:

Sandberg & Co får  i uppdrag att leverera en interims-teamledare för ett utvecklingsteam.

2014-04-01:

Sandberg & Co tillhandahåller en Delivery manager åt en kontaktcenterleverantör. Ansvar för vidareutveckling och förvaltningsstöd/support av en IT-lösning levererad till ett svenskt energibolags svenska och internationella IT- och kundserviceverksamhet.

2012-08-23:

Sandberg & Co får i uppdrag  att projektleda leveransen av en ny kontaktcenterlösning till en stor svensk koncerns tyska verksamhet. Lösningen omfattar bl a kundingångar för telefoni, e-post och fax/dokument samt även styrning av ärenden från SAP. Lösningen baseras på den världsledande kontaktcenter-plattformen Genesys.

2012-01-18: 

Sandberg & Co tillhandahåller en projektledare för införandet av en ny telefoniplattform för den svenska delen av en global elektronik- och tjänsteleverantör. Den nya lösningen baseras på IP-telefoniväxel från Cisco och inkluderar även kontaktcenter och telefonist från Trio. Lösningen omfattar drygt 500 personer på knappt 30 olika orter.

2011-09-01: 

Sandberg & Co får i uppdrag att projektleda tre parallella projekt på ett statligt affärsdrivande bolag:

    • Etablering av ett virtuellt nät för digital media distribution inom hela bolaget samt inledande införande av ett flertal reklamskärmar på en av orterna.
    • Utökning av befintligt WLAN-nät (Cisco) .
    • Utbyten av ett flertal switchar vars support upphörde från Cisco

2011-02-16: 

Sandberg & Co får i uppdrag att projektleda ett stort införande av WLAN (trådlösa nätverk) för knappt 150 olika siter och på totalt 700 000 kvm. Projektet involverar cirka 50 personer och skall pågå till hösten.

2010-12-15:

Första ”officiella” versionen av företagets hemsida publiceras.

2010-12-06:

Sandberg & Co AB skriver ett partneravtal med Donald Davies & Partners AB för att tillhandahålla sina tjänster via detta konsultnätverk.

2010-12-01:

Företaget Sandberg & Co AB registreras på Bolagsverket och får organisationsnummer 556828-7956. 

Comments are closed.