Konsultprofil – Robert Sandberg

Robert Sandberg har en flera års erfarenhet som senior program-/projektledare och verksamhetskonsult. Dessutom har han periodvis varvat dessa konsultroller med linjechefsroller inom utveckling, marknadsföring och försäljning.

Exempel på referensuppdrag, högskoleutbildningar och genomförda certifieringar och kurser samt Roberts avhandling inom Solutions Business finns in undermenyerna ovan. Roberts specialistområden kan dock summeras med följande:

Program-/projektledning

Roberts huvudsakliga specialistområde är program-/projektledning. Han har erfarenhet av både verksamhetsorienterade förändringsprojekt samt teknikorienterade utvecklingsprojekt. Robert driver därför ofta projekt i gränslandet mellan verksamheten och IT-sidan. Han har varit projektledare inom branscherna skog, bank, läkemedel, transport och telekommunikation. Sedan 2007 är Robert certifierad Project Management Professional (PMP) från världsledande Project Management Institute.

Förändringsledning 

Robert har stor erfarenhet av ledande roller i förändringsarbete, både i tidiga faser med förstudier och behovsanalyser och som ansvarig för genomförande av förändringar. En återkommande roll under senare år har varit att leda workshops för att få flera organisationsenheter och/eller funktioner att samverka. Det har exempelvis inkluderat affärsplanering, införande av nya arbetssätt och värdering av affärsnytta (business case). Robert är certifierad på Sveriges ledande modell för nyttovärdering, den så kallade PENG-modellen.

Företagsstrategi och marknadsföring

Strategifrågor har ofta varit en central del i Roberts uppdrag som linjechef och verksamhetskonsult.  Han har också haft flera ledande roller inom marknadsföring och försäljning med speciellt fokus på kunskapsintensiv verksamhet. Roberts stora intresse för företagsstrategi föranledde även hans avhandling på Handelshögskolan (halvtid mellan 1998-2003). Avhandlingen, som heter Corporate Consulting for Customer Solutions, handlar om den alltmer populära företagsstrategin att leverera integrerade kundlösningar istället för enskilda produkter.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.