Bakgrund – Solutions Business

Under 1990-talet började leverantörer av IT-utrustning såsom IBM intressera sig för möjligheten att addera tjänster som rådgivning, integration och drift. En bidragande orsak till detta var att kunderna allt mer började efterfråga kompletterande programvaror och tjänster och ofta även helhetslösningar. Detta krav grundade sig på en ökad teknikkomplexitet och att IT samtidigt fick en ökad betydelse för deras konkurrenskraft. Följaktligen försökte kunderna att minska osäkerheten genom att välja leverantörer som kunde tillhandahålla helhetslösningar.

Även tillverkande företag i andra branscher har sett marginalerna på sina produkter falla under 1990- till 2000-talet. För att kompensera för detta breddar företagen sin verksamhet och flyttar ”uppåt i värdekedjan”. De tar över aktiviteter som tidigare utförts av systemintegratörer och konsulter, eller kunderna själva. Det finns även strukturella aspekter av den ökande komplexiteten som en konvergens mellan branscher, avregleringar och outsourcing. Dessutom kan en del av förändringen också hänföras till samhällets ökande behov av olika typer av tjänster.

För att kunna leverera kundlösningar måste företagen öka sitt tjänsteinnehåll i leveranserna. Detta sker ofta genom inrättandet av en konsultenhet (corporate consultancy). Omvandling till att bli en leverantör av kundlösningar är emellertid en stor utmaning för många företag, ofta för att de dominerande idéerna i produktverksamheten riskerar att hindra den nödvändiga omställningen.

 

Comments are closed.