Välkommen till Sandberg & Co!

Sandberg & Co tillhandahåller konsulttjänster inom projektledning och verksamhetsutveckling. Huvudinriktningen är projektledning av komplex IT-/verksamhetsutveckling för större företag och publika sektorn, framförallt inom kunskapsintensiv verksamhet. Sandberg & Co erbjuder passande konsultjänster för alla stegen i ett projekt, från den tidiga förstudiefasen och arbetet med business case och projektdefinitionen till projektplaneringsfasen och det slutliga genomförandet samt överlämningen till verksamheten/förvaltningen.

Konsultinsatser från Sandberg & Co är baserade på en kombination av beprövade teorier, metoder och modeller samt erfarenheter från flera större projekt för uppdragsgivare i olika branscher (IT, telekommunikation, bank, läkemedel, transport och skog etc) .

Sandberg & Co erbjuder sina tjänster via Donald Davies & Partners AB. Det är ett partnernätverk med cirka 60 seniora konsulter med erfarenhet och kompetens från alla ledande roller som behövs i IT- och verksamhetsprojekt.